U bent hier

6. Wat is functiebehoud?

Een optimale brandveilige infrastructuur

Functiebehoud bij brand heeft betrekking op de bestendigheid van de elektrotechnische installatie tegen brand. Bij brand in een gebouw is het van het grootste belang dat iedereen zich op een normale manier naar buiten kan begeven. Hiervoor is het absoluut noodzakelijk dat de noodverlichting, nooduitgangaanduidingen, brandmeldsystemen en andere veiligheidsinstallaties tijdens brand enige tijd blijven functioneren. Het uiteindelijke doel is om de mensen een veilige vluchtmogelijkheid te geven. Binnen Nederland geldt hiervoor de richtlijn NPR 2576. Deze maakt onderscheid in verschillende klassen, te weten installaties die 30, 60 of 90 minuten functiebehoud moeten kunnen garanderen.

De Legrand Van Geel kabelgoot- en kabelladdersystemen, als ook het Cablofil draadgootsysteem met functiebehoud, waarborgt binnen de utiliteitsinstallaties de functie van signaalkabels en (de-)centrale voedingskabels gedurende 30, 60 of 90 minuten bij brand. Hierdoor blijven brandmeldinstallaties, vluchtwegsignaleringen, ontruimings- en alarminstallaties en brandweerliften functioneren.

In diverse gerelateerde normen zijn bepalingen opgenomen voor functiebehoud van specifieke bekabeling in utiliteitsomgevingen:

  • VAS Sprinklerinstallaties: voedingskabels van sprinklerpompen dienen bij brand minimaal 90 minuten te blijven functioneren.
  • NEN 2535 Brandmeldinstallaties: specifiek benoemde kabels dienen 30 minuten functiebehoud te garanderen.
  • NEN 2575 Ontruimingsinstallaties: specifiek benoemde kabels dienen 30 minuten functiebehoud te garanderen.
  • NEN 2443 Parkeergarages: voedingskabels voor brandpreventieve voorzieningen moeten minimaal 60 minuten functiebehoud garanderen.